O projektu Ključ

Naslov projekta KLJUČ
Nosilec projekta Mladinski center Trbovlje
Opis projekta

Način zaposlovanja je nespremenjen že vsaj 50 let. Poteka po že pregovornem pošiljanju prošenj, čakanju na razgovor in na koncu zaposlitvi. Vmes je seveda mnogo zavrnitev, še več neodgovorjenih prošenj. Na uvodu smo si zastavili vprašanje, ali lahko s projektom spremenimo način zaposlovanja na način, ki bo na eni strani mladim sporočal, da jim ni potrebno pošiljati prošenj in čakati, na drugi strani pa delodajalcem ponudil sposoben kader. Cilj projekta je tako ustvariti inovativen način zaposlovanja, ga v času projekta preizkusiti v Zasavski in Savinjski regiji ter na koncu projekta razširiti na vso Slovenijo. Nov način zaposlovanja temelji na preprosti ideji – dokaži svoje delovne izkušnje, znanja in sposobnosti skozi reševanje izziva, ki ga ponudi podjetje in dobiš zaposlitev. Tovrstno prakso že dalj časa uporabljajo uspešna podjetja, kot so Google, Facebook itd. V projektu mlade usposabljamo z veščinami in znanji, ki jih lokalno gospodarstvo potrebuje. Podjetjem bomo skozi projekt pomagali ustvarjati izzive, mladim pa bomo mentorji pri reševanju izzivov. Na koncu projekta bo tako nastala živahna skupnost mladih in podjetnikov, ki jih združuje reševanje izzivov. Nov način zaposlovanja ter trajna skupnost mladih in delodajalcev sta tako dva ključa, s katerima odpiramo vrata do večje zaposljivosti mladih in s tem rešujemo ključni družbeni problem – brezposelnost mladih.

Projektno skupino sestavljajo še Mladinski center Zagorje ob Savi, Šmocl Laško, Regionalna razvojna agencija Zasavje ter Razvojna agencija Kozjansko.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Namen

Namen projekta je dvig zaposljivosti in zaposlenosti mladih, vključno z ranljivimi skupinami (NEET, dolgotrajno brezposelni itd.) preko metod mladinskega dela (usposabljanja mehkih veščin), specifičnih usposabljanj (odgovor na potrebe gospodarstva) ter reševanja izzivov podjetij s ciljem zaposlitve.

Želimo razviti in implementirati nov model zaposlovanja (model Ključ) in oblikovati skupnost mladih in delodajalcev (klub ključ).

Cilji Cilji projekta so:

  • Vzpostavitev skupnosti mladih in delodajalcev (mreženje – vključiti 100 mladih v 2 letih) v vseh 4 občinah, ki sodelujejo – Kluba Ključ.
  • Nov način zaposlovanja (reševanje izzivov z namenom zaposlitve, 50 izzivov v 2 letih, vključenih 60 podjetij) – Model Ključ.
  • Poznavanje potreb delodajalcev v obeh regijah.
  • Vključevanje mladih, tudi iz ranljivih skupin – dolgotrajno brezposelnih (vsaj 30 mladih).
  • 18 zaposlitev v obdobju projekta.
Glavne aktivnosti Mladi:

  • Mreženje mladih in mreženje s podjetniki v klubu Ključ (10 novih kontaktov delodajalcev, 30 vrstniških kontaktov, 2 usposabljanji mehkih veščin, 1 specifično usposabljanje, 1 zaposlitveni preizkus skozi izziv, 1 priporočilo s strani podjetja za rešen izziv).

Podjetja:

  • Vključevanje podjetij (sodelujoče podjetje prispeva 1 predlog specifičnega usposabljanja, 1 izziv za reševanje, se zaveže, da zaposlijo mladega, ki uspešno reši izziv, aktivno vključevanje v mreženje z mladimi).

Usposabljanja:

  • Usposabljanje za mehke veščine preko metod mladinskega dela (osebne lastnosti, trening za krepitev timskih sposobnosti, projektni menedžment, krizni menedžment, kdo sem jaz?, kadrovski razgovori itd.).
  • Specifična usposabljanja (npr. marketing, usposabljanja na NPK, menedžment, tehnična znanja, računalniške veščine itd.).

Reševanje izzivov:

  • Vsak reševalec izziva ima lahko 2 mentorja – mladinskega delavca in enega s strani podjetja. Vsakemu mlademu pripada 40 ur individualne pomoči pri reševanju izziva.
Kontakt Vodja projekta:

mag. Rada Drnovšek

03 56 12 881

rada.drnovsek@mct.si

Strokovna sodelavka:

Katra Kozinc

03 56 12 882

katra.kozinc@mct.si