Javni poziv za vključitev v program »Podjetno v svet podjetništva«

Imaš dobro podjetniško idejo, a ne veš točno kakšen je tvoj naslednji korak?
Prijavi se v program »Podjetno v svet podjetništva«!

Predmet javnega poziva je vključitev predvidoma desetih brezposelnih oseb v program »Podjetno v svet podjetništva HRT 2018 (2. skupina)«, ki se izvaja v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020.

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
a) imajo stalno bivališče v Občini Hrastnik ali Trbovlje,
b) so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
c) prijavitelj, ki je že bil vključen v katerokoli operacijo Podjetno v svet podjetništva, ki se je izvajala v preteklosti ali se še izvaja, ne more biti ponovno vključen kot udeleženec in
d) prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do države.

Kandidati, vključeni v operacijo bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo pripravili poslovni načrt, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

Udeleženci bodo na Regionalni razvojni agenciji Zasavje redno zaposleni za čas usposabljanja, ki bo trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plačilo v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo vključili predvidoma v začetku julija 2018.

Rok za oddajo vlog: 4. 6. 2018. Prijavnica na voljo tu.

Predstavitev 3. javnega poziva bo potekala na lokaciji RRA Zasavje, PE Trbovlje, Gabrsko 12, 1420 Trbovlje, v sredo, 16.05.2018, ob 10.uri.

Nadaljnje informacije spremljajte spletni strani RRA Zasavje, lahko pa se zglasite tudi na sedežu Regionalne razvojne agencije Zasavje, Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob Savi; elektronska pošta: info@rra-zasavje.si, tel: +386 (0)8 38 49 500.