Most išče nove udeležence

Objavljeno v Blog

Verjetno se tudi ti sprašuješ, kako v tem “narobe svetu” poiskati zaposlitev? Slaba novica je, da je težko. Dobra novica je, da ni nemogoče, saj je s pomočjo projekta Most doslej uspelo že 7 mladim kot si ti. Zdaj imaš priložnost, da se priključiš novi skupini mladim, ki gradijo svoj most do zaposlitve.

Namen projekta Most je povečati zaposljivost in zaposlenost mladih z zmanjšanjem vrzeli med mladimi brezposelnimi in delodajalci preko metod mladinskega dela. V ta namen smo v Zavodu za mladino in šport Trbovlje skupaj z Mladinskim centrom Šentjur oblikovali brezplačna usposabljanja za mlade brezposelne med 15. in 29. letom. Nova skupina udeležencev bo s programom predvidoma pričela 24. 3. 2021, število mest v skupini pa je omejeno.  

Kaj bomo počeli?

Projekt Most je zasnovan tako, da te preko interaktivnih usposabljanj postopoma vodi od spoznavanja sebe in svojih kariernih ciljev do prvega stika z delodajalci. Na tej poti pa nisi sam – čez vsebine te bodo vodili izkušeni mentorji v družbi vrstnikov, ki so se znašli na podobnem razpotju kot ti, se soočajo z enakimi izzivi in tudi sami iščejo zaposlitev. Usposabljanja bodo potekala v obliki strnjenih srečanj izmenično v Trbovljah in v Šentjurju. V času omejitev združevanja bodo potekala preko Zooma, takoj ko bo mogoče, pa nadaljujemo v živo.

V prvem sklopu bomo spoznavali sebe in svoj potencial (kaj si želimo, v čem smo dobri, kako lahko svoje kompetence in vrednote predstavimo delodajalcu), si postavili karierne cilje in načrtovali korake do njihove uresničitve, raziskali drugačne oblike zaposlitve, ustvarili kreativni CV, odkrivali pasti zaposlitvenih oglasov ter pomembnost ustrezne komunikacije na zaposlitvenem razgovoru.

V drugem sklopu se bomo individualno, v parih ali manjših skupinah naučili prepoznati izzive iz okolja in jih reševali z novo pridobljenim znanjem projektnega dela – pri tem pa bomo pridobivali nove izkušnje (za v CV, seveda) in krepili svoje kompetence. Načrtovali in izvedli bomo dogodke, na katere bomo povabili potencialne delodajalce, z namenom, da širimo svoj krog poznanstev in odpiramo nova vrata do zaposlitve.
 

Kaj lahko pridobiš?

  1. Nova poznanstva: na usposabljanjih se bomo družili mladi iz zasavske in savinjske regije.
  2. Nova znanja in kompetence: osnove projektnega načrtovanja, osnove retorike, izdelava kreativnega CV-ja, NLP tehnike, prepoznavanje in ohranjanje lastnega potenciala, številne nove tehnike, s katerimi si lahko pomagaš ne le do zaposlitve, ampak tudi v vsakodnevnem življenju.
  3. Nove izkušnje: prepoznavanje izzivov, s katerimi se srečujejo tvoji vrstniki ali prebivalci lokalnega okolja, načrtovanje aktivnosti za odpravo teh izzivov in organizacija dogodkov, simulacija zaposlitvenega razgovora, piljenje svoje predstavitve (t. i. pitcha).
  4. Nova veze in poznanstva: spoznavni dogodki s potencialnimi delodajalci.
  5. Uradno potrdilo o sodelovanju z opisanimi kompetencami, ki si jih okrepil_a na usposabljanju. Potrdilo ti lahko služi kot dobra referenca pri prihodnjih prijavah na delovno mesto.

Kakšni so pogoji za vključitev?

  1. Starost med 15 in 29 let.
  2. Nisi redno zaposlen_a (lahko si na primer študent_ka zadnjega letnika fakultete ali absolvent_ka, občasno delaš na avtorsko ali podjemno pogodbo, nimaš pa sklenjene pogodbe za redno zaposlitev, si brezposeln_a oseba).
  3. Izpolniš in podpišeš dogovor o sodelovanju na usposabljanjih v obsegu vsaj 90 ur.
  4. Izpolniš anketni vprašalnik.
  5. Prideš na prvo usposabljanje in si zgradiš most do svoje zaposlitve.

Kako se lahko vključiš in kdaj začnemo?

Uvodno srečanje nove skupine bo predvidoma 24. 3. 2021. Naša srečanja bodo potekala v Trbovljah in v Šentjurju, če pa bo zaradi zdravstvenih omejitev nujno potrebno, pa preko spleta. Prijave zbiramo preko spletnega obrazca do 20. 3. 2021 oz. do zasedbe prostih mest.

Za več informacij nam piši na enega izmed teh e-naslovov: irena.ivnik@zmst.si (ZMŠT) ali mladi@ra-kozjansko.si (MC Šentjur).