Nov izziv v Ključu – Youth Works, izobraževanje, izpopolnjevanje in svetovanje, Maja drobne s.p.

Naslov izziva:

Načrt komunikacijskega pozicioniranja blagovne znamke Youth Works

 

Kratek opis delodajalca:

Maja širi dobre prakse in znanja. Deluje na področju izobraževanja, usposabljanja in dela z mladimi ter organizacijami za mlade. V zadnjih letih svoja področja delovanja dopolnjuje tudi s projekti, ki so povsem gospodarske narave in je tako zaradi potrebe iz prakse ustanovila podjetje, da lahko ustvarja in skrbi za nadgradnjo in strokovno vodenje del znotraj določenih projektov v mladinskem sektorju in zunaj. Skrbi tudi za zunanje evalvacije, individualno in projektno svetovanje ter vsebinsko optimizacijo prijemov pri ustvarjanju projektov v mladinskem sektorju in izven.

 

Kratko ozadje izziva:

Kot izziv zastavlja načrt komunikacijskega pozicioniranja blagovne znamke Youth Works, s katerim bi povečala prepoznavnost svoje znamke in utrdila poslovne vezi ter posledično pridobila nove stranke. Poleg konkretnega načrta pričakuje tudi identificirane korake, po katerih bo lahko strateško  in tržno osmislila področja svojega delovanja. Končen rezultat izziva vidi v načrtu komuniciranja, s konkretnimi predlogi in vsebinami, kako povečati vidnost podjetja v Sloveniji. Želi načrt, ki bo temelji na vključevanju različnih kanalov in posnetkov različnih področji. Z ustreznim načrtom in implementacijo le tega, bi lahko dobila dovolj strank, da bi v prihodnosti dala priložnost tudi komu drugemu in tako ustvarila novo delovno mesto.

Zmagovalec izziva ima možnost opravljanja delovnega preizkusa.

 

Ključna vprašanja izziva:

 • Kako osmisliti znamko?
 • katere prijeme osnovati pri informativnih platformah?
 • Kako povečati prepoznavnost podjetja in dela?
 • Kako razviti odnos z javnostmi?
 • Kako razviti platformo, ki bo krovno povezvala vsa ključna področja delovanja?
 • Kaj so vsebine, ki jih lahko tržiim, kako jih opredeliti?

 

Časovnica izziva:

 • 10.10. 2017 – rok za prijave
 • 10.10. – 13.10. 2017 – študijski obisk v firmi, predstavitev, predstavitev izziva, debata o izzivu, odgovori na vprašanja
 • 13.10. – 18.10. – delo na izzivu
 • 19.10. – konec izziva
 • 20. 10. 2017 – zaključno srečanje in predstavitev zaključnih nalog

Prijave na izzvi:

do torka, 10.10. 2017 na katra.kozinc@mct.si.