Osebna izkaznica projekta

Naslov projekta MOST
Nosilec projekta Zavod za mladino in šport Trbovlje v konzorcijskem partnerstvu z Mladinskim centrom Šentjur (enoto Razvojne agencije Kozjansko)
Opis projekta Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Projekt MOST je komplementarni program usposabljanj za mlade, ki bodo preko metod mladinskega dela ob podpori mentorjev krepili ključne kompetence za večjo zaposljivost in aktivno participacijo v družbi. Z orodji neformalnega izobraževanja in ob celostni podpori mladinskih delavcev bodo nadgrajevali svoje izkušnje, preko aktivnosti v lokalnih skupnostih pa premoščali vrzel z delodajalci, širili socialno mrežo in odgovarjali na izzive lokalnih skupnosti.

Projekt Most je zasnovan tako, da te preko interaktivnih usposabljanj postopoma vodi od spoznavanja sebe in svojih kariernih ciljev do prvega stika z delodajalci. Na tej poti pa nisi sam – čez vsebine te bodo vodili izkušeni mentorji, v vsaki skupini pa je prostora za 20 mladih. Mladih, ki so se znašli na podobnem razpotju kot ti, se soočajo z enakimi izzivi in tudi sami iščejo zaposlitev. Usposabljanja bodo potekala preko spletne platforme z uporabo različnih zabavnih orodij (npr. kvizov, videa, zabavnih spoznavnih nalog in izzivov zate). Do decembra 2020 bosta potekala dva sklopa usposabljanj z različnimi temami, v letu 2021 pa bomo izvedli še eno ponovitev obeh sklopov.

Namen

Namen projekta Most je povečati zaposljivost in zaposlenost mladih z zmanjšanjem vrzeli med mladimi brezposelnimi in delodajalci preko metod mladinskega dela. Razvili smo model usposabljanj, ki rešuje izzive mladih ob vstopu na trg dela, preprečuje dolgotrajno brezposelnost in socialno izključenost, s spodbujanjem aktivne participacije v lokalnem okolju pa prispeva k pridobivanju splošnih, specifičnih kompetenc za večjo zaposljivost in k razvoju skupnosti, s čimer učinkuje na mlade, področje mladinskega dela in širše.

Cilji Glavni cilj projekta je izvesti komplementarni program usposabljanj za mlade, ki bodo preko metod mladinskega dela ob podpori mentorjev krepili ključne kompetence za večjo zaposljivost in aktivno participacijo v družbi. Razvili bomo orodje za delo z mladimi nezaposlenimi, s čimer bomo okrepili tudi druge organizacije sektorja in prispevali k znižanju brezposelnosti mladih še v drugih regijah. Z aktivnostmi bomo povečali aktivno državljanstvo mladih, vplivali na razvoj lokalne skupnosti in izboljšanje kompetenc za zaposljivost mladih. Projekt zasleduje 4 glavne cilje:

1) Okrepiti kompetence mladih za večjo zaposljivost preko izvedbe usposabljanj

40 mladih iz 2 regij vključiti v celosten program neformalnih izobraževanj in usposabljanj za okrepitev mehkih in specifičnimi veščin, ki bo spodbujal aktivno participacijo, omogočal pridobitev znanj, ki bodo služila pri iskanju zaposlitve, pa tudi pri osebnostnem razvoju in drugih področjih.

2) Okrepiti mladinski sektor z metodami za delo z mladimi brezposelnimi

Na podlagi izkušenj z mladinskim delom v projektu bomo razvili orodje za mladinske delavce za krepitev kompetenc za povečanje zaposljivosti med mladimi ter jih usposobili za delo z njim.

3) Mladim omogočiti stik z delodajalci za namen širjenja socialne mreže

V prvem sklopu usposabljanj bodo mladi definirali zaposlitvene cilje, izpopolnili CV-je, se pripravili na razgovore, v drugem sklopu pa ob podpori mentorja aktivno participacijo preizkusili v praksi preko spoznavnih aktivnosti z delodajalci.

4) Dvigniti stopnjo aktivnega delovanja mladih v družbi

Na podlagi prepoznavanja lastnih potreb po pridobitvi novih kompetenc in izkušenj bodo mladi organizirali aktivnosti za vrstnike v lokalnih skupnostih obeh regij, dvignili stopnjo aktivnega delovanja in poudarili vrednost mladinskega dela v okolju.

Pogoji za vključitev starost med 15 in 29 let

–nisi redno zaposlen_a (brezposeln_a oseba, študent_ka zadnjega letnika fakultete ali absolvent_ka, občasno delaš na avtorsko/podjemno pogodbo, nimaš pa sklenjene pogodbe za redno zaposlitev),

-izpolnitev PRIJAVNICE in kratek individualni pogovor, v katerem nam pojasniš, zakaj si želiš sodelovati v projektu,

-podpis DOGOVORA o sodelovanju,

-izpolnitev anketnega VPRAŠALNIKA,

-pripravjenost za redno udeležbo na usposabljanjih,

-dostop do računalnika ali telefona z internetno povezavo.

Kontakt Projekt izvajamo partnerji iz Zavoda za mladino in šport Trbovlje in Mladinskega centra Šentjur,  zato nam lahko pišeš na enega izmed spodnjih elektronskih naslovov: irena.ivnik@zmst.si (ZMŠT) ali mladi@ra-kozjansko.si (MC Šentjur), kjer dobiš nadaljnja navodila za sodelovanje.