Posvet z delodajalci v Zasavju

GZS Območna zbornica Zasavje in Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Trbovlje organizirata posvet z delodajalci. Predstavniki Zavoda RS za zaposlovanje vas bodo seznanili s stanjem na trgu dela in spodbudami za delodajalce, ki so trenutno na razpolago ter o ostalih aktualnih novostih. Na posvetu boste tudi seznanjeni, kaj nam prinaša nov Zakon o vajeništvu ter o podpisu Partnerstva za razvoj kompetenc v Zasavju.

Posvet  bo  potekal v sredo, 17. maja 2017 ob 13. uri v prostorih GZS Območne zbornice Zasavje (Podvine 36) v Zagorju ob Savi.

Program posveta:

  1. Gibanje brezposelnosti v obdobju januar – april 2017 (Lijana Vidic Ristič, ZRSZ)
  2. Starejši na trgu dela (Lijana Vidic Ristič, ZRSZ)
  3. Predstavitev novega Javnega povabila Trajno zaposlovanje mladih in ostalih aktualnih javnih povabil ZRSZ (Jasna Drobež, ZRSZ)
  4. Kaj prinaša nov Zakona o vajeništvu (Andreja Sever, GZS)
  5. Predstavitev »Partnerstvo za razvoj človeških virov Zasavja« (mag. Staša Baloh Plahutnik, GZS OZ Zasavje)

Posvet je za vse udeležence brezplačen!

Prosijo, da vašo udeležbo potrdite po telefonu 03 56 34 375.

Tudi Ključevci bomo tam.