PROJEKT KLJUČ ZAKLJUČEN

Projekt Ključ se je v septembru 2018 zaključil. Ta spletna stran tako ni več redno dopolnjevana in aktivna.

Informacije o projektu lahko dobite na spletni strai Mladinskega centra Trbovlje ali na rada.drnovsek@mct.si.