Razgovor za službo – nasveti

Razgovor je stresen dogodek, pa naj gre za študentsko delo ali pa redno zaposlitev. Na zavodu za zaposlovanje svetujejo, da morajo kandidati pri bodočih delodajalcih ustvariti vtis in jih prepričati, da so profesionalni, samozavestni in sposobni. Tako kot so pomembni predstavitev, življenjepis in prijava je pomembna tudi priprava na zaposlitveni pogovor. Brezposelnim svetujejo, naj si pogledajo spletno stran podjetja, pridobijo notranje informacije o organizacijski kulturi, plačilu, dejavnostih, zaposlenih, skrbno naj pregledajo svoj življenjepis in vlogo, naj se trudijo predvideti možna vprašanja in vaditi odgovore, poskrbijo naj za točnost (vsaj 15 minut pred pogovorom), se primerno uredijo, se ob prihodu rokujejo, izklopijo mobilni telefon, predvsem pa naj bodo pozitivni (brez razlage o preteklih negativnih izkušnjah) in iskreni. Osredotočijo naj se na to, zakaj bi delodajalec zaposlil ravno njih, s čim bodo pripomogli k izboljšanju v podjetju. Na vprašanja naj odgovarjajo tako, da jih vsi razumejo, ne glede na panogo in delovno mesto. Izogibajo naj se temam, ki bi vas lahko spravile v težave (verska pripadnost, politična prepričanja). Govorijo naj počasi in razločno, da jih bodo razumeli (Bizovičar, 2016).

 

Pred razgovorom preverite podjetje: kakšne produkte ali storitve opravlja, število zaposlenih, enote v tujini, preverite sporočila za javnosti, promocijska sporočila, splet, povprašajte znance in zaposlene. Preverite stanje sektorja, v katerem deluje podjetje: kakšni so trendi in kako bo v prihodnosti ter kaj delajo konkurenčna podjetja. Preverite sogovornika s pomočjo omrežij ter njegova zanimanja (če je ta znan). Spoznajte sebe – pripravite seznam vaših lastnosti in sposobnosti, jih povežite s svojimi dosedanjimi izkušnjami ter pripišite potrebam podjetja – tako boste jasno videli, kje podjetje potrebuje prav vas. S seboj prinesite življenjepis, lahko tudi seznam referenc (Moje delo, 2017).

 

Na razgovoru pričakujte vprašanja in imejte pripravljene odgovore. Pomembno je, da ne postanete preveč domači. Razgovor je delikatna zadeva, ki zahteva skrbno izbrane besede in previdnost. Če boste na razgovoru preveč sproščeni, boste delodajalcu dali vtis, kot da vam je vseeno, ali boste dobili službo ali ne. Ne glede na to, da ste v podrejenem položaju, morate poznati svoje pravice in katera vprašanja so prepovedana. Pri zaposlovanju je prepovedana vsakršna diskriminacija zaradi katere koli osebne okoliščine. Delodajalec mora kandidatu zagotavljati enako obravnavo ne glede na narodnost, raso ali etnično poreklo, nacionalno in socialno poreklo, spol, barvo kože, zdravstveno stanje, invalidnost, vero ali prepričanje, starost, spolno usmerjenost, družinsko stanje, članstvo v sindikatu, premoženjsko stanje ali drugo osebno okoliščino. “Ali načrtujete družino? Ali živite v hiši? Koliko vas je v gospodinjstvu? Koliko avtomobilov imate pri hiši? Ali kadite?” – to je le nekaj prepovedanih vprašanj (Matković, 2016).

 

Najpogostejša vprašanja na razgovoru:

 • Zakaj bi radi delali za naše podjetje?
 • Kje se vidite čez pet in 10 let?
 • Kaj so vaše prednosti in kaj pomanjkljivosti?
 • Zakaj želite zapustiti vašega trenutnega delodajalca?
 • Zakaj ste ostali brez dela?
 • Zakaj ste že tako dolgo brezposelni?
 • Zakaj ste bili med dvema zaposlitvama tako dolgo brezposelni?
 • Kaj nam lahko ponudite vi, česar nam drugi kandidati ne morejo?
 • Bi se bili pripravljeni zaradi dela tudi preseliti v drugo mesto ali državo?
 • Ste pripravljeni potovati?
 • Povejte mi o dosežku, na katerega ste najbolj ponosni.
 • Povejte mi o napaki, ki ste jo kot zaposleni storili v podjetju.
 • Kaj je vaša sanjska služba?
 • Kako ste izvedeli, da iščemo novega sodelavca?
 • Kaj bi radi dosegli v prvih 30-ih, 60-ih in 90-ih dneh vaše zaposlitve?
 • Opišite se. Kdo ste?
 • Kako se znajdete v stresni situaciji?
 • Zakaj bi zaposlili prav vas?
 • Zakaj iščete novo zaposlitev?
 • Bi delali med prazniki in vikendih?
 • Kako bi obravnavali stranko, ki je jezna ali neprijazna?
 • Kakšno plačo pričakujete?
 • Kaj je bil vaš največji neuspeh?
 • Kaj vas motivira?
 • Kako ste razpoložljivi?
 • Kdo je vaš mentor?
 • Povejte mi primer, ko se niste strinjali z nadrejenim.
 • Kako se spopadate s pritiski?
 • Kako je ime našemu generalnemu direktorju?
 • Kaj so vaši karierni cilji?
 • Kaj so prednosti in pomanjkljivosti vašega zadnjega nadrejenega?
 • Če bi zdaj poklicala vašega šefa in ga vprašala, na katerem področju bi se lahko izboljšali, kaj bi mi odgovoril?
 • Ste vodja ali sledilec?
 1. Kateri so vaši hobiji?
 2. Kakšne so vaše izkušnje v vodenju?
 3. Kaj imate najraje in kaj ne marate pri delu v tej panogi?
 4. So še kakšna vprašanja, ki bi vam jih moral postaviti?
 5. Kaj bi radi vi mene vprašali? (Matković, 2016).

 

Na koncu razgovora pa lahko pričakujete vprašanje: »Imate morda vi kakšno vprašanje za nas?«.

Vprašanja, ki jih lahko postavite delodajalcu v zaposlitvenem intervjuju:

 • Ali boste izbranemu kandidatu omogočili kakršnokoli izobraževanje ali usposabljanje? Želim si namreč pridobiti čim več znanj in kompetenc v svoji karieri ter se poklicno razvijati.
 • Kako bi na splošno opisali klimo in kulturo v vašem podjetju? Se vam zdi, da so zaposleni pri vas zadovoljni? Kaj konkretno storite za dobre odnose med zaposlenimi?
 • Kaj so največji izzivi ali uspehi s katerimi se podjetje trenutno lahko pohvali?
 • Kakšni so načini ocenjevanja delovne uspešnosti v podjetju? Kakšne možnosti napredovanja bo imel izbrani kandidat?
 • Mi lahko poveste kaj o ekipi, s katero bom sodeloval?
 • Ali menite, da bi moral nadgraditi katere izmed svojih veščin ali sposobnosti?

Kaj pa plača?

Na koncu običajno sledi tudi vprašanje, povezano s plačilom. Navajeni smo sicer, da plačilo določi delodajalec. Vprašanje o plači je na prvem pogovoru še vedno neželeno, saj je prvi pogovor namenjen predvsem medsebojnemu spoznavanju, šele drugi pogovor gre v smeri dejanskega preizkušanja znanja, kandidat morebiti dobi tudi že kakšno nalogo, kar je vse pogostejša praksa. Bo pa morebiti delodajalec že na prvem spoznavnem razgovoru sam kandidata vprašal, kako visoko plačo pričakuje. Če je mogoče, se sicer lahko izgovorite in ne odgovorite s številko ter kadrovika spodbudite, da z njo na dan pride on. A če ne, je koristno, da se predhodno pozanimate, kakšne so plače v tej panogi in posebej v tem podjetju. Če boste navedli previsok znesek, ste lahko predragi, če pa prenizkega, pa se lahko zgodi, da boste delali za prenizko plačo (Petkovšek Štakul, 2013).

 

Viri:

Bizovičar, M. (2016). Pridobljeno iz https://www.delo.si/gospodarstvo/kariera/napotitev-zavoda-kaj-je-to.html, 16. 7. 2018.

Inzaposlitev. (b. d.). Pridobljeno iz https://inzaposlitev.net/blog-post/devet-ubijalskih-vprasanj-za-delodajalca-na-zaposlitvenem-razgovoru/, 16. 7. 2018.

Matković, M. (2016). Pridobljeno iz https://www.24ur.com/novice/slovenija/razgovor.html, 16. 7. 2018.

Moje delo. (2017). Pridobljeno iz https://www.mojedelo.com/karierni-nasveti/klasicna-vprasanja-na-razgovorih-3204, 16. 7. 2018.

Zavod Y. (2015). Pridobljeno iz http://ypsilon.si/index.php/402-zaposlitveni-razgovor-5-vprasanj-ki-jih-moras-postaviti, 16. 7. 2018.