Spremeni tok svoje usode!

Objavljeno v Blog, Novice

Hitro vprašanje. Si predstavljaš, da bi obstajala skupina podobno mislečih mladih, med katerimi bi se ustvarila prava mala skupnost zaupanja, podpore in resničnega razumevanja? Skupina ljudi, ki bi razumela neugodne situacije mladega človeka na prepadu spoznavanja, iskanja in ustvarjanja sebe? Potem pa še konkretna pomoč in podpora pri izpolnjevanju zunanjih pričakovanj pri utesnjujoči ideji o iskanju zaposlitve in odgovoru na vprašanje – kako lahko zunanjo motivacijo (kritje materialnih stroškov) združim z notranjo motivacijo za delo – mojih iskrenih zanimanj, vrednot in želja?

Si predstavljaš situacijo, da celoten PROCES osebnostne in karierne rasti ne bi bil utesnjujoč, temveč bi te inspiriral, motiviral in celo pomiril?

Na našo srečo smo ustvarili prostor, ki odgovori na to »pozabljeno potrebo« mladih! Dovoli, da ti predstavim PROJEKT MOST. Iskreno te vabimo, da z našo pomočjo začneš aktivno ustvarjati svojo prihodnost na poti do zaposlitve. Niso nam pomembne tvoje izkušnje, dosedanja izobrazba, mesto tvoje osebnostne rasti, niti stopnja tvoje samozavesti. Pomembno nam je, da kljub svojemu strahu zbereš pogum in narediš naslednji korak – vabimo te z odprtimi rokami – vse kar moraš narediti je, da nam zaupaš svoje. Če si želiš postati del Projekta Most, nam piši, da te usmerimo naprej. Zelo te bomo veseli.

Za mlade je značilno občasno ali počitniško delo za plačilo, prav tako je značilno hitro in nestabilno menjavanje statusov in vlog – med delno zaposlitvijo, občasno zaposlitvijo in nezaposlenostjo. Brezposelnost mladih je v Sloveniji zelo visoka. To dejstvo ne pripiše svoje krivde mladim brezposelnim, temveč svoje razloge porasta išče v gospodarski recesiji, demografskih spremembah, neenakih možnostih mladih in njihovi pomanjkljivi izobrazbi. Vključenost v začasna in občasna dela je rizik socialne izključenosti in izpostavlja mlade v tveganja zaporednih obdobjih brezposelnosti, s tem pa ekonomske izključenosti. Mladi brezposelni v Sloveniji ne morejo plačevati sistema izobraževanja, odvisni so od denarne podpore staršev (če ti jo lahko nudijo), nimajo urejenega zavarovanja in zdravstvenega varstva. Sistemski ukrepi premalo upoštevajo individualno raven in subjektivne perspektive mladih. V ta namen smo pri Projektu Most razvili model usposabljanj, ki verjame v razvoj skupnosti in skupnostne podpore pri krepitvi ključnih kompetenc za aktivno participacijo v družbi. Mladim pomaga pri izboljšanju samozavesti in delovne samopodobe z neposrednim vključevanjem v konkretne dejavnosti.

S programom smo se prilagodili tudi novi dinamiki trga dela. Zavedamo se dejstva, da se je trg dela v obdobju neoliberalizma spremenil – Projekt Most naše udeležence opremi s kompetencami 21. stoletja (inovativnost, ustvarjalnost, reševanje problemov, fleksibilnost, sledenje vrednotam), ki bodo prilagojene individualnim značilnostim, vrednotam in željam mladih, pri tem pa bodo ti informirani in poučeni o zahtevah trga dela (postavljanje ciljev, pisanje CV-ja, samo-prezentacija…), da se v svoje novo življenjsko poglavje podaš kompetentno in samozavestno.

Projekt MOST ti podaja svojo roko. Jo vzameš?

Skupaj nam bo zagotovo uspelo.

Za vprašanja smo na voljo na irena.ivnik@zmst.si


Avtorica prispevka: Tjaša Golob

Vir, mestoma : Bojan Dekleva (2004) Socialna vključenost in psihosocialno zdravje mladih z izkušnjami brezposelnosti na območju Ljubljane. Poročilo. Pedagoška fakulteta , Ljubljana


**Projekt Most delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Namen projekta je povečati zaposljivost in zaposlenost mladih z zmanjšanjem vrzeli med mladimi brezposelnimi in delodajalci preko metod mladinskega dela. Razvili smo model usposabljanj, ki rešuje izzive mladih ob vstopu na trg dela, preprečuje dolgotrajno brezposelnost in socialno izključenost, s spodbujanjem aktivne participacije v lokalnem okolju pa prispeva k pridobivanju splošnih, specifičnih kompetenc za večjo zaposljivost in k razvoju skupnosti, s čimer učinkuje na mlade, področje mladinskega dela in širše.**