ZRSZ ponuja nove sobvencije za zaposlovanje mladih v Zasavju

Zavod za zaposlovanje, območna služba Trbovlje sporoča, da so delodajalcem s sedežem v Zasavski regiji še vedno na voljo sredstva v okviru dveh javnih povabil:

1. Javno povabilo Trajno zaposlovanje mladih:

Javno povabilo delodajalcem omogoča subvencijo za zaposlitev mladih pred dopolnjenim 30. letom starosti, ki so prijavljeni med brezposelnimi in jih je ZRSZ napotili k delodajalcu. Subvencija znaša 5.000 EUR za zaposlitev 40 ur na teden. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas.

2. Zaposli.me 2017/2019:

Javno povabilo delodajalcem omogoča subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več, ustrezajo ciljnim skupinam programa in jih je ZRSZ napotili k delodajalcu. Subvencija znaša od 5.000 do 7.000 EUR. Zaposlitev mora trajati vsaj 12 mesecev neprekinjeno.

Več informacij na ZRSZ.